kolorowaania

83 teksty – auto­rem jest ko­loro­waania.

Miesiące bez Ciebie bar­dzo się dłużą, aż zaczęłam przyglądać się kałużą mi­mo że jes­tem dziew­czynką dużą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 grudnia 2012, 00:10

Nie chcę wiele, chcę tyl­ko Ciebie. Mam wte­dy wszystko. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 grudnia 2012, 17:17

Od­dałabym wszys­tko co mam, a na­wet jeszcze więcej, byś zno­wu przy mnie zna­lazł się. Kocham Cię naj­mocniej na świecie.

W ocze­kiwa­niu, pod­czas od­licza­nia. Chy­ba już nie myślę rac­jo­nal­nie. Żyję mo­men­tem kiedy się zno­wu zobaczymy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 grudnia 2012, 10:07

Było minęło. Ser­ce już us­po­koj­ne na Twój wi­dok. Nie bi­je jak sza­lone. I cho­ciaż bez Ciebie uczyłam się żyć, dziś jes­tem sil­niej­sza. W siebie. W uczu­cia. Wiem cze­go chcę, a cze­go nie.

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 grudnia 2012, 14:23

130

Wi­taj ko­lej­ny, sa­mot­nie przy­wita­ny dniu. 

dziennik • 18 grudnia 2012, 06:23

Z miłością to jest tak - al­bo była ona zaw­sze al­bo nig­dy jej nie było. Praw­dzi­wa miłość przet­rwa każdą, na­wet naj­większą burzę.

Dla tych co w nią wierzą, co ją poz­na­li i dla tych, którzy na nią czekają. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 grudnia 2012, 00:42

Z Tobą wszys­tko ma sens. Śnieg la­tem, puszcza­nie la­tawców na bez­wiet­rznej przes­trze­ni, pi­sanie ołówkiem po be­tonie, spa­nie w dzień, roz­mo­wy nocą. Wszys­tko ma sens z Tobą, bo Ty jes­teś sen­sem wszystkiego. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 grudnia 2012, 09:45

Jak już ma się pecha, to po całości


klik> http://skstudio.wrzuta.pl/audio/8cDC7dCbczQ/sledzik-krolewna_snow 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 grudnia 2012, 09:07

* * *

wiesz tak Ci po­wiem kocha­nie, że spo­doba Ci się to mie­szka­nie. jeszcze jak
je urządzi­my, pozbędzie się te­go za­pachu ,,świeżości'' i zacznie
pachnieć do­mowym obiadem - będzie cu­dow­nie.

mnie z Tobą wszędzie będzie cu­dow­nie, na­wet pod mostem. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 14 grudnia 2012, 00:00

dziec­ko nie jest za­bawką. nie wyj­miesz mu ba­terii, gdy Ci się znudzi. dziec­ko to od­po­wie­dzial­ność, wyrzecze­nia i obowiązki. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 grudnia 2012, 12:37

kolorowaania

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kolorowaania

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność